Wybór producenta
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy TRUCK SERVIS  Adam Kamiński  (dalej: „Sklep” lub „Właściciel”) dostępny jest pod adresem http://sklep1545439.home.pl/i prowadzony jest przez TRUCK SERVIS Adam Kamiński z siedzibą: Stok Lacki ul. Siedlecka 36, 08-110 Siedlce, wpisany do CEIDG o nr NIP 8211215316 oraz nr REGON 710414456, kontakt e-mail: biuro@truck-servis.pl
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż elementów  motoryzacyjnych (dalej jako: „Towary”/ „Produkty”).
 3. Klientem Sklepu jest przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdo­lność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej (tj. Internet Explorer, Firefox lub Google Chrome),
 • rozdzielczość ekranu 1024x768,
 • akceptacja plików cookies.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia, koszty dostawy.

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, wypełniając formularz rejestracyjny.
 4. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez stronę Sklepu lub na drodze elektronicznej (adres email biuro@truck-servis.pl).
 5. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą.
 6. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (firma kurierska FEDEX, przy czym Sklep daje możliwość wysłania przesyłki firmą kurierską wskazaną przez Klienta albo odbiór osobisty),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 1. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: Stok Lacki ul. Siedlecka 36, 08-110 Siedlce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-14.00.
 2. Wysyłka zakupionego produktu/produktów, dostępnych w momencie zamówienia w magazynie Sklepu, zazwyczaj realizowana jest w terminie 1-2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem” lub „przelewem” z ustalonym indywidualnie terminem płatności) bądź od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu w przypadku przedpłaty.
 3. W przypadku towarów oznaczonych Stanem Magazynowym  - „0 szt.”  czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji i ceny towaru i otrzymaniu Zamówienia drogą elektroniczną (biuro@truck-servis.pl)
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone  w dni powszednie  do godz. 15.00 realizowane będą  w danym dniu roboczym, dostawa towaru nastąpi firrmą kurierską następnego dnia.   Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00 lub w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

 11. Wysyłka  towarów o ile Klient nie wskaże innej firmy kurierskiej nastąpi  firmą kurierską  FEDEX   według poniższego  cennika:

a)      Przesyłka krajowa standardowa do 20 kg – 15 PLN netto (przy formie  płatności -  „przelew”)

b)      Przesyłka krajowa standardowa od  21 kg do 30 kg – 20 PLN netto (przy formie  płatności  „ przelew”)

c)       Przesyłka krajowa standardowa do 20 kg  – 20 PLN netto (przy formie płatności „pobranie  do kwoty 7 tys. PLN brutto ”)

d)      Przesyłka krajowa standardowa od 21 do 30 kg  – 25 PLN netto (przy formie płatności „pobranie  do kwoty 7 tys. PLN brutto ”)

e)      Przesyłka krajowa paletowa – do 100 kg – 120 PLN netto  (przy formie  płatności -  „przelew”)

f)       Przesyłka krajowa paletowa – do 100 kg – 130 PLN netto  (przy formie płatności „pobranie  do kwoty 7 tys. PLN brutto ”)

g)      Przesyłki krajowe powyżej 30 kg, przesyłki na sobotę, przesyłki zagraniczne, przesyłki niestandardowe (np. ponadgabarytowe) – koszty przesyłki do ustalenia ze Sprzedającym

 

Powyższa kwota przesyłki zostanie powiększona o VAT i  uwzględniona na fakturze sprzedaży jako oddzielna pozycja:  Koszty pakowania i transportu.

12. Istnieje możliwość wysłania przesyłki firmą  kurierską, wskazaną  przez Klienta na jego koszt.

13. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz za granicą.

 

 

 

 

Dział III. Ceny produktów.

 

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają  cenę netto  oraz cenę brutto  (cena netto powiększona o obowiązujący podatek VAT)  i podawane są w złotych polskich (PLN)
 2. Cena brutto oznaczona jest w Sklepie  jako pozycja "Cena"
 3. Cena netto oznaczona  jest w Sklepie jako pozycja "Cena netto"
 4. Ceny towarów, oznaczonych Stanem Magazynowym  - „0 szt.”  podane są jako ceny, po której ostatnio w/w towary zostały sprzedane   w Sklepie ,  w związku z tym aktualne ceny mogą  różnić się od cen, podanych przez Sklep.. Dokładny koszt  i czas dostawy w/w towarów  będzie  przedstawiony Klientowi,  po  uzyskaniu informacji od producenta lub dostawcy danego towaru.
 5. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów na podstawie rzeczywistych gabarytów oraz wagi produktów i ponosi je Klient.
 6. Zastrzega się możliwość zmiany kosztów dostawy np. po określeniu całkowitej wagi i rozmiarów, przygotowanych do wysyłki elementów po uprzednim poinformowaniu Klienta,  w stosunku do kosztów dostawy określonych w momencie składania Zamówienia,.
 7. Cennik dostaw udostępniony jest Klientom w zakładce Regulamin Sklepu  DZIAL II, punkt 11.
 8.  Koszty i możliwość wysyłki przesyłek krajowych powyżej 30 kg, przesyłek zagranicznych, przesyłek na sobotę, przesyłek niestandardowych (np. paletowych) uzgadniane są indywidualnie.

 

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 • gotówką kurierowi, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
 • osobiście gotówką w siedzibie Sklepu
 • przedpłatą tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe
 • przelewem z terminem płatności do ustalenia indywidualnego. 
  1. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy
   oraz oznaczenie zamówienia.

 

Dział V. Reklamacje

 

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Klient winien zgłaszać na piśmie na adres Sklepu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@truck-servis.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy:
 • opis problemu będącego podstawą reklamacji,
 • oznaczenie Klienta (adres e-mail, nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP),
 • numer  i  datę wystawienia faktury VAT za zakupiony towar.
 • ewentualną dokumentację fotograficzną problemu.

 

 1. Sklep może zażądać od Klienta zgłaszającego reklamację, wysłanie reklamowanego towaru na adres Sklepu celem wykonania weryfikacji technicznej uszkodzenia. Wysyłka następuje na koszt Klienta.  
 2. Sklep rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sklepowi dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, chyba Klient wskaże inaczej.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez Sklep, forma rozliczenia reklamacji będzie indywidualnie uzgodniona z Klientem (np. poprzez wymianę wadliwego elementu, zwrot kosztu zakupu itd.)
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za następstwa oraz koszty dodatkowe, spowodowane wadliwym działaniem zakupionego przez Klienta elementu, chyba że zostaną podjęte indywidualne ustalenia pomiędzy Sklepem a Klientem.

   

 

Dział VI. Zwroty

 

 1. Wszelkie ewentualne zwroty Klient winien uzgadniać wcześniej ze Sklepem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@truck-servis.pl.
 2. Oprócz zwracanych elementów, Kupujący powinien dołączyć::
 • oznaczenie Klienta (adres e-mail, nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP),
 • numer  i  datę wystawienia faktury VAT za zakupiony towar.
  1. Zwracany towar nie może nosić śladów montażu lub użytkowania a zakupiony towar  musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu,  w przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia od kuriera przesyłki ze zwracanymi elementami.
  2. Koszt dostawy zwracanych towarów pokrywa Klient.
  3. Sklep zastrzega sobie pomniejszenie faktury korygującej o poniesione koszty pakowania i transportu części do Klienta.
  4. Sklep zastrzega sobie również możliwość potrącenia do 10 % wartości zwracanych elementów po upływie 7 dni od daty otrzymania zakupionych przez Klienta towarów, o czym Klient zostanie poinformowany przed wystawieniem dokumentu korygującego.

 

 

Dział VII. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest TRUCK SERVIS Adam Kamiński z siedzibą: Stok Lacki ul. Siedlecka 36, 08-110 Siedlce. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta,
 • w związku z obsługą reklamacji wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • w związku z marketingiem własnych produktów i usług.
 1. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 • nazwa firmy
 • adres siedziby,
 • NIP firmy,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż siedziby.
 1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 4. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta,
  w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 6. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem  http://sklep1545439.home.pl/polityka-prywatnosci

 

 

Dział VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń  występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych
  i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia:01.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl