Wybór producenta
Reklamacje i zwroty

 

Dział V. Reklamacje

 

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Klient winien zgłaszać na piśmie na adres Sklepu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@truck-servis.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy:
 • opis problemu będącego podstawą reklamacji,
 • oznaczenie Klienta (adres e-mail, nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP),
 • numer  i  datę wystawienia faktury VAT za zakupiony towar.
 • ewentualną dokumentację fotograficzną problemu.

 

 1. Sklep może zażądać od Klienta zgłaszającego reklamację, wysłanie reklamowanego towaru na adres Sklepu celem wykonania weryfikacji technicznej uszkodzenia. Wysyłka następuje na koszt Klienta.  
 2. Sklep rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sklepowi dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, chyba Klient wskaże inaczej.
 4. W przypadku uznania reklamacji przez Sklep, forma rozliczenia reklamacji będzie indywidualnie uzgodniona z Klientem (np. poprzez wymianę wadliwego elementu, zwrot kosztu zakupu itd.)
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za następstwa oraz koszty dodatkowe, spowodowane wadliwym działaniem zakupionego przez Klienta elementu, chyba że zostaną podjęte indywidualne ustalenia pomiędzy Sklepem a Klientem.

   

 

Dział VI. Zwroty

 

 1. Wszelkie ewentualne zwroty Klient winien uzgadniać wcześniej ze Sklepem, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@truck-servis.pl.
 2. Oprócz zwracanych elementów, Kupujący powinien dołączyć::
 • oznaczenie Klienta (adres e-mail, nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP),
 • numer  i  datę wystawienia faktury VAT za zakupiony towar.
  1. Zwracany towar nie może nosić śladów montażu lub użytkowania a zakupiony towar  musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu,  w przeciwnym razie Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia od kuriera przesyłki ze zwracanymi elementami.
  2. Koszt dostawy zwracanych towarów pokrywa Klient.
  3. Sklep zastrzega sobie pomniejszenie faktury korygującej o poniesione koszty pakowania i transportu części do Klienta.
  4. Sklep zastrzega sobie również możliwość potrącenia do 10 % wartości zwracanych elementów po upływie 7 dni od daty otrzymania zakupionych przez Klienta towarów, o czym Klient zostanie poinformowany przed wystawieniem dokumentu korygującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl